Неділя, 02.10.2022, 11:28
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Метод. рек. » 24 на 20

Змістовий модуль 3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Новітня історія України

ТЕМА 1. Україна на початку ХХ століття (1900-1914 рр.).
Національний рух на Наддніпрянській Україні поч. ХХ ст. Виникнення політичних партій. Національний рух у роки революції 1905-1907 рр. Українська думська громада. Україна в роки столипінської реакції. Украіна в роки Першої світової війни. Воєнні дії на території України. Загострення національного питання.

ТЕМА 2. Україна в період першої світової війни і Лютневої революції (1914- лютий 1917 рр.).
Українські землі напередодні війни. Українські землі в планах держав. Хід військових дій на Україні. Господарська розруха. Українські січові стрильці. Україна на передодні 1917р. Початок революції в Росії. Початок революції в Україні.

ТЕМА 3. Національно-визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917-1920 рр.).
Становище в Україні після Лютневої революції. Утворення Центральної ради. Проголошення автономії України.Проголошення УНР.
Здобутки та прорахунки Центральної ради. Війна радянської Росії з УНР. Брестська мирна угода. Конституція УНР. Гетьманський переворот. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду. Падіння гетьманату. Директорія УНР. Відновлення радянської влади в Україні. “Воєнний комунізм” в Україні. Антикомуністичний рух. Революційно – визвольний рух на зхідноукраїнських землях. ЗУНР. Злука. Українсько-польська війна. Радянсько-польська війна.Ризький мир. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920.

ТЕМА 4. Україна між двома світовими війнами. Соціально-економічні та політичні перетворення в Українській РСР у 20-30-ті роки ХХ ст.
Нова економічна політика. Лібералізація внутрішньої політики. Політика Українізації. Україна та створення СРСР. Опозиція Х. Раковського. Україна в умовах здійснення політики індустриалізації.. Створення нового господарчього механізму.Україна в умовах здійснення політики колетивізації. Суцільна колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр. Наслідки колективізації Встановлення сталінського тоталітарного режиму . Політичні репресії в Україні. “Великий терор” 1937-1938 рр. в Україні. “Розстріляне відродження”. Українська культура в 30-ті рр. ХХ ст.

ТЕМА 5. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав (20-30-ті роки ХХ ст.).
Українські землі в складі Польші. Економічне життя. Політичні партії Східної Галичини. ОУН. С.Бандера. Політика румунського уряду. Закрпаття в складі Чехо – Словаччини. Карпатська Україна.

ТЕМА 6. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.).
Україна в роки Другої світової війни. Українське суспільство у 1939-1941 рр. Приєднання Західної України до УРСР. ”Соціалістичні перетворення”. Воєнні дії на території України у 1941-1942 рр. “Новий порядок”. Рух опору на території України. ОУН-УПА. Визволення України та відновлення радянської влади. Внесок України у визволення Европи від нацизму. Втрати України у війні початок відбудови.
ТЕМА 7. Україна в роки повоєнної відбудови (1945-1950 рр.).
Післявоєнна розбудова. Голод 1946-47 рр. ОУН-УПА у боротьбі проти радянської системи.“Відлига”. Початок лібералізації. Розвиток економіки
ТЕМА 8. Політичні, економічні та національно-культурні зміни в Українській РСР в 50-ті – першій половині 60-х років.
“Відлига”. Початок лібералізації. Зародження дисидентського руху. Неосталінізм.
ТЕМА 9. Україна в період застою та кризи тоталітарної системи (друга половина 60-х – початок 80-х років).
Соціально-економічне становище в промисловості 60-80-х рр. ХХ ст. Соціально-економічне становище в сільському господарстві 60-80-х рр. ХХ ст.
ТЕМА 10. Україна на шляху до свободи і незалежності (середина 80-х – початок 90-х років).
Соціальне життя. Посилення дисидентського руху. М.Горбачов. Початок “перебудови”. Чорнобиль. Початок національного відродження. “Народний рух”. Створення політичних партий.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Україна на початку ХХ століття
(1900-1914 рр.). Нові явища в соціально-економічному розвитку на українських землях на початку ХХ ст.
Концентрація капіталу і виробництва
Виникнення монополістичних об'єднань на українських землях на початку ХХ ст.
Індустріалізація українських степових регіонів
Економічна криза 1900-1903 рр
М. Міхновський – політична діяльність
Земсько-ліберальна опозиція царату
Поширення марксизму
Утворення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП
Загальноросійські політичні партії в Україні
Кооперативний рух в Україні
Україна в роки революції 1905-1907 рр
Наростання національного руху на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.
Виникнення масової української преси на початку ХХ ст.
Діяльність «Просвіт»
Боротьба в Державній думі за автономію України
й українізацію освіти
Земельна реформа П. Столипіна (1906-1911 рр.)
і її вплив на Україну
Поширення ідей незалежності України на початку ХХ ст.
2.Україна в період Першої світової
війни і Лютневої революції
(1914- лютий 1917 рр.). Українські землі напередодні Першої світової війни
Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України
Українські січові стрільці
Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність
Україна напередодні 1917 р
Буржуазно-демократична революція в Росії та її наслідки для України
Утворення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма
Михайло Сергійович Грушевський: громадський та політичний діяч.
Початок українізації армії
Поява Вільного козацтва
Український Національний Конгрес
II Всеукраїнський військовий з'їзд
I Універсал Центральної Ради
Утворення Генерального Секретаріату
II Універсал Центральної Ради.
Збройний виступ самостійників і їхня поразка.
Прихід до влади більшовиків, вплив цієї події на Україну.
Загострення боротьби за владу між Центральною Радою і більшовиками.
III Універсал і проголошення
Української Народної Республіки (УНР)
І Всеукраїнський з'їзд рад у Києві
Ультиматум російського Раднаркому
Початок боротьби між більшовиками
і Центральною Радою
Проголошення в Харкові радянської влади
Перша спроба радянізації України
Похід більшовицьких військ на Київ
Повстання робітників заводу «Арсенал»
Бій під Крутами
Мирний договір УНР у Брест-Литовську
3.Національно-визвольна
революція та державне
будівництво в Україні
(1917-1920 рр.). IV Універсал Центральної Ради і проголошення
незалежності УНР.
Регіональні «республіки».
Вступ німецько-австрійських військ в Україну.
Австро-німецький окупаційний режим.
Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України.
Прийняття Конституції УНР.
Досягнення і прорахунки Центральної Радт у внутрішній і зовнішній політиці.
Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р.
Гетьман Скоропадський і його уряд
Внутрішня і зовнішня політика Української держави за часи Павла Скоропадського.
Ставлення політичних партій до гетьманського режиму.
Утворення Українського національного союзу.
Селянські повстання влітку 1918 р.
Н. Махно.
Анулювання РСФРР Брестського договору
і наслідки цієї акції для України.
Утворення Директорії, її політичний склад.
Відновлення УНР.
Політичний курс Директорії.
Симон Васильович Петлюра .
Трудовий конгрес.
Отаманщина.
Війна більшовиків проти Директорії УНР.
Війська Антанти на півдні України
Розклад армії УНР
Поразка Директорії
Проголошення ЗУНР
Євген Петрушевич
Злука (державне об'єднання) УНР і ЗУНР.
Соціально-економічні перетворення в ЗУНР.
Польсько-український конфлікт.
Створення Української Галицької Армії.
Наступ польських військ і відхід УГА до Збруча.
Дипломатична діяльність ЗУНР.
Поглинення Північної Буковини, Бессарабії
та Закарпаття іноземними державами
Україна в 1919 р
Формування більшовицького режиму в Україні
і його політика
Християн Георгійович Чаковський.
Націоналізація промисловості
Продовольча диктатура
Аграрна реформа тат її наслідки.
Становище українських партій
Наступ білогвардійців в Україні
Контрнаступ об'єднаних українських армій
Поразка армії УНР
Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців
Відновлення більшовицького режиму
Формальне визнання радянською Росією
незалежності УРСР.
Відновлення політики «воєнного комунізму»
Варшавська угода між УНР і Польщею
Наступ польсько-українських військ.
Польський окупаційний режим
Розгром більшовиками військ Врангеля
і махновського руху
Умови розвитку культури в 1917-1920 рр
Культурно-освітня діяльність громадських організацій.
Українська школа в період Центральної Ради, гетманату і Директорії.
Відкриття Української Академії наук і національних університетів у період Української держави
4.Україна між двома світовими
війнами. Соціально-економічні та
політичні перетворення в
Українській РСР у 20-30-ті роки
ХХ ст. Українська Соціалістична Радянська
республіка в умовах нової економічної
політики (1921-1928 рр.).
Політична криза на початку 1921 р.
Державний статус УСРР у 1921-1922 рр.
Статус УСРР у складі Радянського Союзу і ставлення різних політичних сил до членства України в СРСР.
НЕП і особливості його здійснення в Україні
Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в Україні.
«Українізація» (коренізація)
Ліквідація неписьменності населення.
Наука.
Література і мистецтво .
Релігійне життя.
Сталінська індустріалізація України.
Перехід до форсованої індустріалізації.
Директивне господарювання.
Результати перших п'ятирічок.
Матеріальне становище населення.
Промисловість України напередодні Другої світової війни.
Суцільна колективізація в Україні.
Кооперування і колективізація.
Хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр.
Перехід до прискореної колективізації.
Поширення колгоспів.
«Ліквідація куркульства як класу».
Масштаби «розкуркулювання» і доля «розкуркулених» селян.
Голодомор 1932-1933 рр.
Суспільно-політичне, духовне
і культурне життя.
Зміна соціальної структури населення
Конституція УРСР 1937 р
Масові репресії і їхні жертви.
Судові процеси.
Становище в сфері освіти
Наука.
Художня література і мистецтво
Доля кобзарства і лірництва
Церковна політика. Ліквідація УАПЦ
5.Західноукраїнські землі під
владою іноземних держав
(20-30-ті роки ХХ ст.). Українські землі в складі Польщі
Характер промисловості
Аграрні відносини і характер аграрних реформ
Євген Коновалець
«Пацифікація»
Політичні партії в Східній Галичині
ОУН
Степан Бандера
Політика румунського уряду відносно українців
Закарпаття в складі Чехо-Словаччини
Надання автономії Карпатській Україні і проголошення її незалежною державою.
Августин Волошин
6.Україна в роки другої світової
війни (1939-1945 рр.). Міжнародне становище напередодні Другої світової війни
Початок Другої світової війни.
Вступ Червоної армії на територію Західної.
України і возз'єднання останньої з Українською РСР.
Входження Північної Буковини і Бессарабії до СРСР
Радянізація західних областей України
Напад Німеччини на СРСР
Режим воєнного стану
Евакуація на Схід
Бойові дії влітку і восени 1941 р
Причини невдач Червоної армії
Оборона Києва, Одеси і Севастополя
Бойові дії взимку - навесні 1942 р
Окупаційний режим
Розчленування України
Масове знищення населення
Дві течії руху Опору в Україні
Радянське підпілля і партизанський рух
ОУН на початку війни
Створення УПА
Битва за Лівобережну Україну і Донбас
Форсування Дніпра
Визволення Києва
Наступальні операції на Правобережжі й у Криму
Військові дії радянських партизанів, ОУН і УПА
Перенесення військових дій у Центральну
і Східну Європу. Завершальні бої
Внесок українського народу в розгром Німеччини і її союзників.
Початок відбудови промисловості, транспорту
і сільського господарства.
7.Україна в роки повоєнної
відбудови (1945-1950 рр.). Особливості відбудови промисловості на Україні після Другої Світової війни
Радянізація західних областей України в 40-50-х роках.
Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади
Операція «Вісла» (квітень-серпень 1947 р.).
Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби
і наслідки
Початок десталінізації.
Входження Кримської області до складу України
Відновлення системи освіти
Розгром генетики. Лисенківщина в Україні
Література і мистецтво.
Становище письменників, діячів мистецтва, істориків
Боротьба влади з «космополітизмом»
8.Політичні, економічні та
національно-культурні зміни в
Українській РСР в 50-ті –
першій половині 60-х років. XX з'їзд КПРС і Україна
Масштаби демократизації громадського життя
Відношення в суспільстві до діяльності М. Хрущова
Позиція вищого керівництва України при усуненні
М. Хрущова від влади
Леонід Ілліч Брежнєв і Україна
Науково-технічна революція і наука в Україні
Суспільні науки
Рівень життя населення
Ідеологізація культурного життя
«Відлига» в українській літературі
«Шестидесятники»
Музичне мистецтво
Українське диссидентство
9.Україна в період застою та кризи тоталітарної системи (друга половина 60-х – початок 80-х років). Неосталінізм
Діяльність П. Шелеста в Україні
В. В. Щербицький
«Косигінська» реформа і її результати
СРСР у період «застою»
Падіння темпів економічного розвитку
Освіта
Наука
Мистецтво
Український дисидентський рух.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Підручники
1. Борисенко В. І. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн¬ської нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.
3. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994,1995.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під редакцією В. А. Смолія.
-К.,1997.
5. Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.
6. Рибалка І. Історія України. Ч.1 .- Харків, 1995; Ч. 2. - Харків, 1997.
7. Губарев В.К. История Украины – Донецк, 2004.
8. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: Навч посібник / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський. та ін.- К.,2004.
9. Бойко О.Д.Історія України: Посібник.- К., 2001.
10. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник.- К.-Л., 2002.
11. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття.-К., 1993.-413 с.
Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 3- 3. Національно-визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917-1920) (2год.)

1.Формування та діяльність Центральної Ради
2 Гетьман П.Скоропадський: маневрування між політичними силами.
3. Внутрішня та зовнішня політика Директорії в боротьбі за незалежність УНР.
4. Антинаціональна стратегія і тактика більшовиків в Україні. Утверджен¬ня Радянської влади.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Винниченко В Відродження нації. – К., І99І.-С. 23-28, 42-46, 64-70. Вялковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність, - К. 1994.-С.12-22,36-44.
2. Універсади Центральної ради. // український історичний журнал. - 1995 - № 2- 5
3. Грушевський М.С. На порозі нової України: гадки і мрії. К. 1991.- С. 2-6, 12-15, 18-22.
4. Горщулян І.А. Про причини поразки Центральної Ради. // Український Історичний журнал. - 1994.- №1.- С. 48-56.
5. Веретюк В. Роль І місце Центральної ради в модерній Історії України. // український Історичний журнал. - 1997.- №1.- С.18-26.
6. Веретюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради. // Українсь¬кий Історичний журнал. - 1995 -№ 2-5.
7. Дорошенко д. Спогоди про недавнє минуле. // Український Історичний журнал. - 1993 -№ 1-3.
8. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної ради. - К. 1992 .- С. 46-56, 66-74.
9. Реент Ф.П. Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради. //Укра¬їнський Історичний журнал. - 1994 N4.-С. 22-34.
10. Семененко В. І. Історія східної України: поновлення кайданів ^ І9І7-І922/ - Харків 1995
11. Осташко Т. Центральна Рада в особах. // Історія України. - 1998 -№6.- С 18-34.
12. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.35-47.
13. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.186-230
14. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 306-346.
Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

Тема 3 - 6. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.).
1. Українські землі в міжнародному питанні напередодні другої світової війни
2. Окупаційний режим на українських землях
3. Два рухи опору на Українських землях:
- організація підпільно-партизанського руху
- дії ОУН-УПА
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА.
Літопис нескореної України. Документальні матеріали, спогоди. - Львів 1994.
Народная война в тылу фашистов на Украине І94І-І944.Книги 1-2.К.І985.
Національно-визвольна боротьба 20-5Ор.р. ХХстоліття в Україні: Збірка матеріалів. - Львів 1992.- Док № 2-8, 19-36,29-54.
Булько О.В. Ставлення до Червоної армії населення визволених країн Европи /І944-І945Р.Р./ // Український Історичний журнал. – 1995.- №3.- С 18-26. Гунчак Т. Втрати Українців під час Другої світової Війни, // Сучас¬ність, - 1992 №7.- С. 7-13.
Ветров І.Г. “ Фінансова війна” третього рейху на окупованій території України І94І-І944 Р.Р. //Український Історичний журнал. – 1995.- №3.-С.26-38.
Коваль М. Невідомий варіант плану "Барбаросса"- // Український Історич¬ний журнал - 1996.-№3.- С. 48-56.
Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.91-101.
Архіви окупації. 1941-1944. Т. 1-К., 2006.-871с.
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія.- К., 2005.-463 с.
Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

Тема 3-10 Україна на шляху до свободи і незалежності (середини 80-х-початок 90-х років ХХ ст.) (2год.)
1.ХХ З’їзд КПРС та Україна
2. Реформи М.Хрущова. Здобутки та прорахунки
3.Особливості економічного розвитку України середини 80 – років ХХ ст..
4.Дисидентський рух в Україні
ДЖРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
Врубльовський В. Владимир Щербицкий: правда и вымысел, -К. 1993.- С. 89-96.
Вселенський М.С. Номенклатура І гооподствующий класе Советокого Союза. -М. 1991.
Курносов Ю.А. Проблеми перебудови в Українській РСР.. // Укр. Іст. жур¬нал. - 1990 -№7.- С. 42-49.
Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К.І994.- С. 67-83, 109-11.
Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.184-199.
Міжнародні відносини та зовнішня політика:(1980-2000 роки).-К., 2001.-621с.
Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.423-458
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 387-459.
Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
1. Виникнення монополістичних об'єднань на українських землях поч.. ХХ ст..
2. Індустріалізація українських степових регіонів на поч.. ХХ ст..
3. Економічна криза 1900-1903 рр: причини, наслідки.
4. Поширення марксизму на Україні
5. Утворення українських національних партій: РУП,«Спілка», УДП, УРП
6. Кооперативний рух в Україні на поч.. ХХ ст..
7. Україна в роки революції 1905-1907 рр
8. Виникнення масової української преси ( поч.. ХХ ст..)
9. Діяльність «Просвіт»
10. Боротьба в Державній думі за автономію України й українізацію освіти
11. Земельна реформа П. Столипіна (1906-1911 рр.) і її вплив на Україну
12. Українські землі напередодні Першої Світової війни
13. Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України
14. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки (УНР)
15. IV Універсал Центральної Ради і проголошення незалежності УНР
16. Гетьман Скоропадський і його внутрішня та зовнішня політика
17. Внутрішня і зовнішня політика Української держави (1917-1920 рр.)
18. Політичний курс Директорії
19. Проголошення ЗУНР
20. Злука (державне об'єднання) УНР і ЗУНР
21. Створення Української Галицької Армії
22. Наступ польських військ і відхід УГА до Збруча
23. Українська Соціалістична Радянська республіка в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
24. Індустріалізація: причини, методи, наслідки.
25. Колективізація: причини, методи, наслідки.
26. Закарпаття в складі Чехо-Словаччини(20-30 рр. ХХ ст.)
27. Радянізація Західноукраїнських земель наприкінці 30 рр. ХХ ст.
28. Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади
29. Операція «Вісла» (квітень-серпень 1947 р.)
30. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби і наслідки
31. Десталінізація і її наслідки на Україні
32. Реформи М.С.Хрущова: здобутки та прорахунки.
33. Особливості економічного розвитку України середини 80 – років ХХ ст.

Категорія: 24 на 20 | Додав: ukrhist (18.02.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 9702
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022