Неділя, 02.10.2022, 12:04
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Метод. рек. » 24 на 20

Змістовий модуль 4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Новітня історія сучасної України

ТЕМА 1.Українська держава в сучасну добу (початок 90-х років і до сьогодення).
Народження держави. Референдум 1991 року. Внутришньополітична ситуація. Вибори президента . Верховна Рада. Спроби економічних реформ Укономічна криза.Демографічна ситуація в україні.Аграрна політика та зміни на селі . Приватізація.Монетарна політика 90-х р. ХХ ст. та соціальний захист населення.

ТЕМА 2. Незалежна Україна і українська діаспора.
Україна в системі міжнародних стосунків. Зовнішньополітична діяльність. Торгівельно-економічні звв’язки україни та світу. Україна в боротьбі за мир.Україна - поступ у ХХІ ст.Україна у бортьбі проти світового тероризму. Вибори президента 2004 р.- активізація політичного життя в Україні. Національне відродження та духовність українського народу. Релігійне життя в Україні ХХІ ст. Українська діаспора.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Україна на шляху до свободи
і незалежності (середина 80-х
– початок 90-х років). Спроби оздоровлення громадсько-політичного життя в період проголошеної М. Горбачовим «перебудови».
Чорнобильська катастрофа
Зростання політичної активності суспільства
Нові громадські об'єднання і рухи
Початок формування багатопартійності в Україні
Криза в компартії
Спроба державного перевороту в Москві й Україна
Декларація про державний суверенітет України
Вибори Президента України 1 грудня 1991 р
Результати референдуму 1 грудня 1991 р
Припинення існування СРСР

Українська держава в сучасну добу
(поч. 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодення) Розгортання процесів державного будівництва
Визнання України міжнародним співтовариством
Становлення владних структур
Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні
Проблема реформування аграрного сектора економіки
Проблема утвердження приватної власності.
«Тіньова» економіка
Становище в соціальній сфері
Партійне життя
Вибори 1994 р. до Верховної Ради України
Вибори Президента України 1994 р
Результати виборів до Верховної Ради України в 1998 р.
Результати виборів Президента України в 1999 р
Політична криза 2000-2001 рр
Вибори до Верховної Ради України 2002 р
Опозиційний рух у 2002-2003 рр
Вибори Президента України 2004-2005 рр.
«Помаранчева революція»
Законодавча, виконавча і судова влада в Україні
відповідно Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р»
Культурне і духовне життя народу
Військова доктрина України
Проблеми зовнішньої політики
Україна і НАТО
Розселення українців за межами країни
Західна діаспора
Східна діаспора
Українці в країнах Європи
Українці в країнах Сходу

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Підручники
1. Борисенко В. І. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн¬ської нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.
3. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994,1995.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під редакцією В. А. Смолія.
-К.,1997.
5. Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.
6. Рибалка І. Історія України. Ч.1 .- Харків, 1995; Ч. 2. - Харків, 1997.
12. Губарев В.К. История Украины – Донецк, 2004.
13. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: Навч посібник / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський. та ін.- К.,2004.
14. Бойко О.Д.Історія України: Посібник.- К., 2001.
15. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник.- К.-Л., 2002.
16. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття.-К., 1993.-413 с.
Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 4-1.Українська держава в сучасну добу (початок 90-х років і до сьогодення).
1. Разгортання процесу державного будівництва
2. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні.
3. Соціальні зміну в суспільстві.
4. Конституційний процес в Україні.
5. Формування та розвиток інституту президентства в Україні.
6. Військова доктрина України
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Акт проголошення незалежної України 24 серпня 1991р. // Демократична Україна, - І991. - 25 серпня,
2. Воронянський О. Історія України.-Харків, 2005-С.484-524.
3. Мінська угода про створення СНД // Там само. - 1991. - 9 грудня,
4. Основи закнодавства України про культуру. // Пам"ятки України І991.-Ч. І-6,
5. Заставний Р.Д. Українська діаспора расселение українців в зарубіжних країнах. - Львів. 199І.С 89-100.
6. Кульчицькии С.В. Державотворчий пооцес в // Український Історичний журнал.- 1996.-№ 6. С. 20-26.
7. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.230-265,313-321,388-396.
8. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 459-486.
9. Литвин В. М. Україна:досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.).-К., 2001.- 559 с.
10. Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

Тема 4-2. Незалежна Україна і українська діаспора. (2год.)
1.Участь України в зовнішньополітичних світових процесах.
2. Участь України в миротворчих акціях.
3.Україна і Європа.
4. Українська діаспора.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Акт проголошення незалежної України 24 серпня 1991р. // Демократична Україна, - І991. - 25 серпня,
2. Мінська угода про створення СНД // Там само. - 1991. - 9 грудня,
3. Основи закнодавства України про культуру. // Пам"ятки України І991.-Ч. І-6,
4. Заставний Р.Д. Українська діаспора расселение українців в зарубіжних країнах. - Львів. 199І.С 89-100.
5. Кульчицькии С.В. Державотворчий пооцес в // Український Історичний журнал.- 1996.-№ 6. С. 20-26.
6. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.230-265,313-321,388-396.
7. Міжнародні відносиснс та зовнішня політика:(1980-2000 роки.).-К., 2001.-621 с.
8. Інтернет ресурс http://ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
1. Початок формування багатопартійності в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст.
2. Розгортання процесів державного будівництва
3. Визнання України міжнародним співтовариством
4. Становлення владних структур
5. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні поч. 90-х рр. ХХ ст.
6. Проблема реформування аграрного сектора економіки
7. Проблема утвердження приватної власності.
8. Особливості економічного розвитку «Тіньова» економіка
9. Становище в соціальній сфері
10. Вибори 1994 р. до Верховної Ради України
11. Вибори Президента України 1994 р
12. Результати виборів до Верховної Ради України в 1998 р.
13. Результати виборів Президента України в 1999 р
14. Політична криза 2000-2001 рр
15. Вибори до Верховної Ради України 2002 р
16. Опозиційний рух у 2002-2003 рр
17. Вибори Президента України 2004-2005 рр.
18. «Помаранчева революція»
19. Законодавча, виконавча і судова влада в Україні відповідно Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р
20. Культурне і духовне життя народу
21. Військова доктрина України
22. Проблеми зовнішньої політики
23. Україна і НАТО
24. Розселення українців за межами країни
25. Західна діаспора
26. Східна діаспора
27. Українці в країнах Європи
28. Українці в країнах Сходу

Самостійна робота з курсу проводиться з метою вироблення й закріплення на практиці отриманих знань і навичок. Авторам робочої програми хотілося б, щоб у результаті роботи студенти навчилися:
критично оцінювати різні теорії, гіпотези й т.п., висунуті дослідниками для пояснення історичних подій та явищ; грамотно й самостійно використати термінологію й методологію представленої наукової дисципліни; міркувати й аналізувати, ґрунтуючись на порівнянні наявних у наявності різних наукових фактів і версій.
Найбільш зручна форма перевірки ступеня освоєння знань і навичок подібного роду - письмові роботи (реферати, курсові й дипломні роботи), що представляють свого роду мікродослідження або моделі майбутніх досліджень.
Письмові роботи для кожного змістовного модуля здаються студентами до останнього семінарського заняття змістовного модуля.

Категорія: 24 на 20 | Додав: ukrhist (18.02.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 2639
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022