Неділя, 02.10.2022, 11:38
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Метод. рек. » 30 на 34

Змістовий модуль 3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Новітня історія України

ТЕМА 1. Україна на початку ХХ століття (1900-1914 рр.).
Національний рух на Наддніпрянській Україні поч. ХХ ст. Виникнення політичних партій. Національний рух у роки революції 1905-1907 рр. Українська думська громада. Україна в роки столипінської реакції. Украіна в роки Першої світової війни. Воєнні дії на території України. Загострення національного питання.

ТЕМА 2. Україна в період першої світової війни і Лютневої революції (1914- лютий 1917 рр.).
Українські землі напередодні війни. Українські землі в планах держав. Хід військових дій на Україні. Господарська розруха. Українські січові стрильці. Україна на передодні 1917р. Початок революції в Росії. Початок революції в Україні.

ТЕМА 3. Національно-визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917-1920 рр.).
Становище в Україні після Лютневої революції. Утворення Центральної ради. Проголошення автономії України.Проголошення УНР.
Здобутки та прорахунки Центральної ради. Війна радянської Росії з УНР. Брестська мирна угода. Конституція УНР. Гетьманський переворот. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду. Падіння гетьманату. Директорія УНР. Відновлення радянської влади в Україні. “Воєнний комунізм” в Україні. Антикомуністичний рух. Революційно – визвольний рух на зхідноукраїнських землях. ЗУНР. Злука. Українсько-польська війна. Радянсько-польська війна.Ризький мир. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920.

ТЕМА 4. Україна між двома світовими війнами. Соціально-економічні та політичні перетворення в Українській РСР у 20-30-ті роки ХХ ст.
Нова економічна політика. Лібералізація внутрішньої політики. Політика Українізації. Україна та створення СРСР. Опозиція Х. Раковського. Україна в умовах здійснення політики індустриалізації.. Створення нового господарчього механізму.Україна в умовах здійснення політики колетивізації. Суцільна колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр. Наслідки колективізації Встановлення сталінського тоталітарного режиму . Політичні репресії в Україні. “Великий терор” 1937-1938 рр. в Україні. “Розстріляне відродження”. Українська культура в 30-ті рр. ХХ ст.

ТЕМА 5. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав (20-30-ті роки ХХ ст.).
Українські землі в складі Польші. Економічне життя. Політичні партії Східної Галичини. ОУН. С.Бандера. Політика румунського уряду. Закрпаття в складі Чехо – Словаччини. Карпатська Україна.

ТЕМА 6. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.).
Україна в роки Другої світової війни. Українське суспільство у 1939-1941 рр. Приєднання Західної України до УРСР. ”Соціалістичні перетворення”. Воєнні дії на території України у 1941-1942 рр. “Новий порядок”. Рух опору на території України. ОУН-УПА. Визволення України та відновлення радянської влади. Внесок України у визволення Европи від нацизму. Втрати України у війні початок відбудови.
ТЕМА 7. Україна в роки повоєнної відбудови (1945-1950 рр.).
Післявоєнна розбудова. Голод 1946-47 рр. ОУН-УПА у боротьбі проти радянської системи.“Відлига”. Початок лібералізації. Розвиток економіки
ТЕМА 8. Політичні, економічні та національно-культурні зміни в Українській РСР в 50-ті – першій половині 60-х років.
“Відлига”. Початок лібералізації. Зародження дисидентського руху. Неосталінізм.
ТЕМА 9. Україна в період застою та кризи тоталітарної системи (друга половина 60-х – початок 80-х років).
Соціально-економічне становище в промисловості 60-80-х рр. ХХ ст. Соціально-економічне становище в сільському господарстві 60-80-х рр. ХХ ст.
ТЕМА 10. Україна на шляху до свободи і незалежності (середина 80-х – початок 90-х років).
Соціальне життя. Посилення дисидентського руху. М.Горбачов. Початок “перебудови”. Чорнобиль. Початок національного відродження. “Народний рух”. Створення політичних партий.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Україна на початку ХХ століття
(1900-1914 рр.). Нові явища в соціально-економічному розвитку на українських землях на початку ХХ ст.
Концентрація капіталу і виробництва
Виникнення монополістичних об'єднань на українських землях на початку ХХ ст.
Індустріалізація українських степових регіонів
Економічна криза 1900-1903 рр
М. Міхновський – політична діяльність
Земсько-ліберальна опозиція царату
Поширення марксизму
Утворення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП
Загальноросійські політичні партії в Україні
Кооперативний рух в Україні
Україна в роки революції 1905-1907 рр
Наростання національного руху на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.
Виникнення масової української преси на початку ХХ ст.
Діяльність «Просвіт»
Боротьба в Державній думі за автономію України
й українізацію освіти
Земельна реформа П. Столипіна (1906-1911 рр.)
і її вплив на Україну
Поширення ідей незалежності України на початку ХХ ст.
2.Україна в період Першої світової
війни і Лютневої революції
(1914- лютий 1917 рр.). Українські землі напередодні Першої світової війни
Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України
Українські січові стрільці
Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність
Україна напередодні 1917 р
Буржуазно-демократична революція в Росії та її наслідки для України
Утворення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма
Михайло Сергійович Грушевський: громадський та політичний діяч.
Початок українізації армії
Поява Вільного козацтва
Український Національний Конгрес
II Всеукраїнський військовий з'їзд
I Універсал Центральної Ради
Утворення Генерального Секретаріату
II Універсал Центральної Ради.
Збройний виступ самостійників і їхня поразка.
Прихід до влади більшовиків, вплив цієї події на Україну.
Загострення боротьби за владу між Центральною Радою і більшовиками.
III Універсал і проголошення
Української Народної Республіки (УНР)
І Всеукраїнський з'їзд рад у Києві
Ультиматум російського Раднаркому
Початок боротьби між більшовиками
і Центральною Радою
Проголошення в Харкові радянської влади
Перша спроба радянізації України
Похід більшовицьких військ на Київ
Повстання робітників заводу «Арсенал»
Бій під Крутами
Мирний договір УНР у Брест-Литовську
3.Національно-визвольна
революція та державне
будівництво в Україні
(1917-1920 рр.). IV Універсал Центральної Ради і проголошення
незалежності УНР.
Регіональні «республіки».
Вступ німецько-австрійських військ в Україну.
Австро-німецький окупаційний режим.
Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України.
Прийняття Конституції УНР.
Досягнення і прорахунки Центральної Радт у внутрішній і зовнішній політиці.
Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р.
Гетьман Скоропадський і його уряд
Внутрішня і зовнішня політика Української держави за часи Павла Скоропадського.
Ставлення політичних партій до гетьманського режиму.
Утворення Українського національного союзу.
Селянські повстання влітку 1918 р.
Н. Махно.
Анулювання РСФРР Брестського договору
і наслідки цієї акції для України.
Утворення Директорії, її політичний склад.
Відновлення УНР.
Політичний курс Директорії.
Симон Васильович Петлюра .
Трудовий конгрес.
Отаманщина.
Війна більшовиків проти Директорії УНР.
Війська Антанти на півдні України
Розклад армії УНР
Поразка Директорії
Проголошення ЗУНР
Євген Петрушевич
Злука (державне об'єднання) УНР і ЗУНР.
Соціально-економічні перетворення в ЗУНР.
Польсько-український конфлікт.
Створення Української Галицької Армії.
Наступ польських військ і відхід УГА до Збруча.
Дипломатична діяльність ЗУНР.
Поглинення Північної Буковини, Бессарабії
та Закарпаття іноземними державами
Україна в 1919 р
Формування більшовицького режиму в Україні
і його політика
Християн Георгійович Чаковський.
Націоналізація промисловості
Продовольча диктатура
Аграрна реформа тат її наслідки.
Становище українських партій
Наступ білогвардійців в Україні
Контрнаступ об'єднаних українських армій
Поразка армії УНР
Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців
Відновлення більшовицького режиму
Формальне визнання радянською Росією
незалежності УРСР.
Відновлення політики «воєнного комунізму»
Варшавська угода між УНР і Польщею
Наступ польсько-українських військ.
Польський окупаційний режим
Розгром більшовиками військ Врангеля
і махновського руху
Умови розвитку культури в 1917-1920 рр
Культурно-освітня діяльність громадських організацій.
Українська школа в період Центральної Ради, гетманату і Директорії.
Відкриття Української Академії наук і національних університетів у період Української держави
4.Україна між двома світовими
війнами. Соціально-економічні та
політичні перетворення в
Українській РСР у 20-30-ті роки
ХХ ст. Українська Соціалістична Радянська
республіка в умовах нової економічної
політики (1921-1928 рр.).
Політична криза на початку 1921 р.
Державний статус УСРР у 1921-1922 рр.
Статус УСРР у складі Радянського Союзу і ставлення різних політичних сил до членства України в СРСР.
НЕП і особливості його здійснення в Україні
Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в Україні.
«Українізація» (коренізація)
Ліквідація неписьменності населення.
Наука.
Література і мистецтво .
Релігійне життя.
Сталінська індустріалізація України.
Перехід до форсованої індустріалізації.
Директивне господарювання.
Результати перших п'ятирічок.
Матеріальне становище населення.
Промисловість України напередодні Другої світової війни.
Суцільна колективізація в Україні.
Кооперування і колективізація.
Хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр.
Перехід до прискореної колективізації.
Поширення колгоспів.
«Ліквідація куркульства як класу».
Масштаби «розкуркулювання» і доля «розкуркулених» селян.
Голодомор 1932-1933 рр.
Суспільно-політичне, духовне
і культурне життя.
Зміна соціальної структури населення
Конституція УРСР 1937 р
Масові репресії і їхні жертви.
Судові процеси.
Становище в сфері освіти
Наука.
Художня література і мистецтво
Доля кобзарства і лірництва
Церковна політика. Ліквідація УАПЦ
5.Західноукраїнські землі під
владою іноземних держав
(20-30-ті роки ХХ ст.). Українські землі в складі Польщі
Характер промисловості
Аграрні відносини і характер аграрних реформ
Євген Коновалець
«Пацифікація»
Політичні партії в Східній Галичині
ОУН
Степан Бандера
Політика румунського уряду відносно українців
Закарпаття в складі Чехо-Словаччини
Надання автономії Карпатській Україні і проголошення її незалежною державою.
Августин Волошин
6.Україна в роки другої світової
війни (1939-1945 рр.). Міжнародне становище напередодні Другої світової війни
Початок Другої світової війни.
Вступ Червоної армії на територію Західної.
України і возз'єднання останньої з Українською РСР.
Входження Північної Буковини і Бессарабії до СРСР
Радянізація західних областей України
Напад Німеччини на СРСР
Режим воєнного стану
Евакуація на Схід
Бойові дії влітку і восени 1941 р
Причини невдач Червоної армії
Оборона Києва, Одеси і Севастополя
Бойові дії взимку - навесні 1942 р
Окупаційний режим
Розчленування України
Масове знищення населення
Дві течії руху Опору в Україні
Радянське підпілля і партизанський рух
ОУН на початку війни
Створення УПА
Битва за Лівобережну Україну і Донбас
Форсування Дніпра
Визволення Києва
Наступальні операції на Правобережжі й у Криму
Військові дії радянських партизанів, ОУН і УПА
Перенесення військових дій у Центральну
і Східну Європу. Завершальні бої
Внесок українського народу в розгром Німеччини і її союзників.
Початок відбудови промисловості, транспорту
і сільського господарства.
7.Україна в роки повоєнної
відбудови (1945-1950 рр.). Особливості відбудови промисловості на Україні після Другої Світової війни
Радянізація західних областей України в 40-50-х роках.
Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади
Операція «Вісла» (квітень-серпень 1947 р.).
Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби
і наслідки
Початок десталінізації.
Входження Кримської області до складу України
Відновлення системи освіти
Розгром генетики. Лисенківщина в Україні
Література і мистецтво.
Становище письменників, діячів мистецтва, істориків
Боротьба влади з «космополітизмом»
8.Політичні, економічні та
національно-культурні зміни в
Українській РСР в 50-ті –
першій половині 60-х років. XX з'їзд КПРС і Україна
Масштаби демократизації громадського життя
Відношення в суспільстві до діяльності М. Хрущова
Позиція вищого керівництва України при усуненні
М. Хрущова від влади
Леонід Ілліч Брежнєв і Україна
Науково-технічна революція і наука в Україні
Суспільні науки
Рівень життя населення
Ідеологізація культурного життя
«Відлига» в українській літературі
«Шестидесятники»
Музичне мистецтво
Українське диссидентство
9.Україна в період застою та кризи тоталітарної системи (друга половина 60-х – початок 80-х років). Неосталінізм
Діяльність П. Шелеста в Україні
В. В. Щербицький
«Косигінська» реформа і її результати
СРСР у період «застою»
Падіння темпів економічного розвитку
Освіта
Наука
Мистецтво
Український дисидентський рух.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Підручники
1. Борисенко В. І. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996.
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної україн¬ської нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.
3. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994,1995.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під редакцією В. А. Смолія.
-К.,1997.
5. Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.
6. Рибалка І. Історія України. Ч.1 .- Харків, 1995; Ч. 2. - Харків, 1997.
7. Губарев В.К. История Украины – Донецк, 2004.
8. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: Навч посібник / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський. та ін.- К.,2004.
9. Бойко О.Д.Історія України: Посібник.- К., 2001.
10. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник.- К.-Л., 2002.
11. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття.-К., 1993.- 413 с.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 10. Національно-визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917-1920) (2год.)

1.Формування та діяльність Центральної Ради
2 Гетьман П.Скоропадський: маневрування між політичними силами.
3. Внутрішня та зовнішня політика Директорії в боротьбі за незалежність УНР.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Винниченко В Відродження нації. – К., І99І.-С. 23-28, 42-46, 64-70. Вялковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність, - К. 1994.-С.12-22,36-44.
2. Універсади Центральної ради. // український історичний журнал. - 1995 - № 2- 5
3. Грушевський М.С. На порозі нової України: гадки і мрії. К. 1991.- С. 2-6, 12-15, 18-22.
4. Горщулян І.А. Про причини поразки Центральної Ради. // Український Історичний журнал. - 1994.- №1.- С. 48-56.
5. Веретюк В. Роль І місце Центральної ради в модерній Історії України. // український Історичний журнал. - 1997.- №1.- С.18-26.
6. Веретюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради. // Українсь¬кий Історичний журнал. - 1995 -№ 2-5.
7. Дорошенко д. Спогоди про недавнє минуле. // Український Історичний журнал. - 1993 -№ 1-3.
8. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної ради. - К. 1992 .- С. 46-56, 66-74.
9. Реент Ф.П. Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради. //Укра¬їнський Історичний журнал. - 1994 N4.-С. 22-34.
10. Семененко В. І. Історія східної України: поновлення кайданів ^ І9І7-І922/ - Харків 1995
11. Осташко Т. Центральна Рада в особах. // Історія України. - 1998 -№6.- С 18-34.
12. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.35-47.
13. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.186-230
14. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 306-346.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 11. Україна між двома світовими війнами
1. Антинаціональна стратегія і тактика більшовиків в Україні. Утверджен¬ня Радянської влади.
2. Індустріалізація на Україні: причини, наслідки.
3. Суцільна колективізація на Україні.
4. Згортання «українізації».

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА.

5. Дорошенко д. Спогоди про недавнє минуле. // Український Історичний журнал. - 1993 -№ 1-3.
6. Семененко В. І. Історія східної України: поновлення кайданів І9І7-І922 - Харків 1995
7. Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.35-47.
8. Кухта Б. З історії Української політичної думки.- К.. 1994.-С.186-230
9. Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 306-346.
10.Національно-визвольна боротьба 20-5Ор.р. ХХстоліття в Україні: Збірка
матеріалів. - Львів 1992.- Док № 2-8, 19-36,29-54.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 12. Україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.).
1.Українські землі в міжнародному питанні напередодні другої світової війни
2.Окупаційний режим на українських землях
3.Два рухи опору на Українських землях:
- організація підпільно-партизанського руху
- дії ОУН-УПА
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА.
Літопис нескореної України. Документальні матеріали, спогоди. - Львів 1994.
Народная война в тылу фашистов на Украине І94І-І944.Книги 1-2.К.І985.
Національно-визвольна боротьба 20-5Ор.р. ХХстоліття в Україні: Збірка матеріалів. - Львів 1992.- Док № 2-8, 19-36,29-54.
Булько О.В. Ставлення до Червоної армії населення визволених країн Европи /І944-І945Р.Р./ // Український Історичний журнал. – 1995.- №3.- С 18-26. Гунчак Т. Втрати Українців під час Другої світової Війни, // Сучас¬ність, - 1992 №7.- С. 7-13.
Ветров І.Г. “ Фінансова війна” третього рейху на окупованій території України І94І-І944 Р.Р. //Український Історичний журнал. – 1995.- №3.-С.26-38.
Коваль М. Невідомий варіант плану "Барбаросса"- // Український Історич¬ний журнал - 1996.-№3.- С. 48-56.
Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.91-101.
Архіви окупації. 1941-1944. Т. 1-К., 2006.-871с.
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія.- К., 2005.-463 с.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 13. Україна на шляху до свободи і незалежності (середини 80-х-початок 90-х років ХХ ст.) (2год.)
1.ХХ З’їзд КПРС та Україна
2. Реформи М.Хрущова. Здобутки та прорахунки
3.Особливості економічного розвитку України середини 80 – років ХХ ст..
4.Дисидентський рух в Україні
ДЖРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
Врубльовський В. Владимир Щербицкий: правда и вымысел, -К. 1993.- С. 89-96.
Вселенський М.С. Номенклатура І гооподствующий класе Советокого Союза. -М. 1991.
Курносов Ю.А. Проблеми перебудови в Українській РСР.. // Укр. Іст. жур¬нал. - 1990 -№7.- С. 42-49.
Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К.І994.- С. 67-83, 109-11.
Нарис історії України ХХ століття / За заг. Ред. Акад. В.А.Смолія.-К.,2002.-С.184-199.
Міжнародні відносини та зовнішня політика:(1980-2000 роки).-К., 2001.-621с.
Лановик Б., Матисякевич З. Історія господарства: Україна і світ.-К.,1995.- С.423-458
Лановик Б. Історія України.-К.,2001.-698 с.
Грабовський С., Ставрояні С.,Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.-К.,1995.-С 387-459.
Інтернет ресурс http:\\ukrhist.at.ua

Тема 14. Контрольна робота. Модуль 3.

ТЕМАТИКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
1. Виникнення монополістичних об'єднань на українських землях поч.. ХХ ст..
2. Індустріалізація українських степових регіонів на поч.. ХХ ст..
3. Економічна криза 1900-1903 рр: причини, наслідки.
4. Поширення марксизму на Україні
5. Утворення українських національних партій: РУП,«Спілка», УДП, УРП
6. Кооперативний рух в Україні на поч.. ХХ ст..
7. Україна в роки революції 1905-1907 рр
8. Виникнення масової української преси ( поч.. ХХ ст..)
9. Діяльність «Просвіт»
10. Боротьба в Державній думі за автономію України й українізацію освіти
11. Земельна реформа П. Столипіна (1906-1911 рр.) і її вплив на Україну
12. Українські землі напередодні Першої Світової війни
13. Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України
14. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки (УНР)
15. IV Універсал Центральної Ради і проголошення незалежності УНР
16. Гетьман Скоропадський і його внутрішня та зовнішня політика
17. Внутрішня і зовнішня політика Української держави (1917-1920 рр.)
18. Політичний курс Директорії
19. Проголошення ЗУНР
20. Злука (державне об'єднання) УНР і ЗУНР
21. Створення Української Галицької Армії
22. Наступ польських військ і відхід УГА до Збруча
23. Українська Соціалістична Радянська республіка в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
24. Індустріалізація: причини, методи, наслідки.
25. Колективізація: причини, методи, наслідки.
26. Закарпаття в складі Чехо-Словаччини(20-30 рр. ХХ ст.)
27. Радянізація Західноукраїнських земель наприкінці 30 рр. ХХ ст.
28. Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади
29. Операція «Вісла» (квітень-серпень 1947 р.)
30. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби і наслідки
31. Десталінізація і її наслідки на Україні
32. Реформи М.С.Хрущова: здобутки та прорахунки.
33. Особливості економічного розвитку України середини 80 – років ХХ ст.

Категорія: 30 на 34 | Додав: chilly (01.03.2009)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 3365
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022