Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українські землі Російської держави мали статус рядових губерній імперії, а українці були позбавлені будь-яких політичних прав для національного розвитку. Російський царизм продовжував реалізовувати політику, спрямовану на знищення національної свідомості українського народу. Така політика здійснювалася і щодо інших народів Російської імперії як силовими структурами, так і ідеологічними засобами. Однак політична система Росії в цей період завдяки процесу самовизначення народів, які знаходилися під гнітом імперії, та їх боротьбі за свої права, стала анахронізмом, що стримував розвиток країни. Необхідність зремін та хоча б часткове вирішення національних питань цих народів було очевидним для більшості жителів імперії. Також негайного розв’язання потребували українські питання, а саме скасування мовних заборон через ліквідацію Ємського указу 1876 р., право автономії України, аграрна реформа, надання загальних демократичних свобод тощо.