Четвер, 11.08.2022, 03:41
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Історія держави і права Укр » Метод. рек.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

Глава 3. Право України  в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

4.3.1. Буржуазні політико-правові реформи на західноукраїнських землях. Основні зміни в праві (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.): революція 1848 – 49 р.; основні джерела права; австрійські конституції 1848, 1849 та 1867 рр.; зміни в галузях права (державному, цивільному,  кримінальному, процесуальному).

4.3.2. Джерела права в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ ст.: звичаєве право; джерела загальноросійського права (царські маніфести, укази, закони (фабричне законодавство та ін.), Думки Державної Ради, Звід законів Російської імперії, коментовані збірки нормативних актів).

4.3.3. Державне право українських губерній у складі  Російської імперії (друга пол. ХIХ ст.): правовий стан населення; органи державної влади, самоврядування; судоустрій; військо.

4.3.4. Правові основи селянської реформи 1861 р. в Україні: законодавче підґрунтя реформ, зміни в правовому статусі селянства (особисті та майнові права), перехід до позастанових засад державного управління і самоврядування; юридична процедура набуття прав власності на землю. 

4.3.5. Правові основи земської реформи 1864 р. та міської реформи 1870 р., земської та міської контрреформ: джерела реформ; виборча система; розпорядчі та виконавчі органи, їх структура та компетенція; термін діяльності; особливості здійснення реформ в Україні; контреформи земського та міського самоврядування.

4.3.6. Правові основи судової реформи 1864 р. та контрреформ: причини та передумови реформування судової системи; джерела; суди мирової юстиції; суди окружної юстиції; суд присяжних; інститут судових слідчих; інститут повірених; зміна функцій прокуратури.

4.3.7. Військова реформа 1874 р., фінансова та освітня реформи: джерела; загальна військова повинність, її відмінності від рекрутської повинності; зміна терміну служби; військово-адміністративна реформа; військово-освітня реформа; правові основи фінансової реформи; реформи в галузі освіти, урядові утиски української культури (Валуєвський циркуляр, Емський указ).

4.3.8. Правові основи контрреформ 80-90-х рр. ХІХ ст.: Виключні положення 1881 та 1892 рр.; інститут тимчасових військових генерал-губернаторів; Положення про земських дільничних начальників 1889 р.

4.3.9. Загальна і політична поліція в українських губерніях Російської імперії у ХIХ ст.: органи державної безпеки Російської імперії в Україні; утворення III відділення та корпусу жандармів; поліцейські реформи в Росії в др. пол. ХIX ст. (Тимчасові правила 1862 р.;  ”Положення про корпус жандармів”  1867 р.)

4.3.10. Основні напрямки розвитку цивільного, трудового та цивільно-процесуального права в українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: розвиток цивільного права (активізація цивільного обігу); фабрично-заводське законодавство; столипінське аграрне законодавство.

4.3.11. Основні риси адміністративного, адміністративно-процесуального, кримінального, кримінально-процесуального та кримінально виконавчого права в українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права, адміністративні правопорушення, злочини, мета та види покарань; виконання покарань.

4.3.12. Основні напрямки розвитку державно-правової системи Російської імперії, особливості її функціонування в українських губерніях на поч. XX ст.: соціально-економічні зміни в умовах імперіалізму; революція 1905-1907 років, режим військового стану на українських землях; розвиток джерел права; правова думка (програми політичних партій).

4.3.13. Основні напрямки розвитку державно-правової системи Австро-Угорської імперії, особливості її функціонування в західноукраїнських землях на поч. XX ст.: соціально-економічні перетворення; зміни в управлінні Галицьким сеймом; розвиток джерел права; правова думка (програми політичних партій).

4.3.14. Основні риси державного (конституційного) права Російської імперії на поч. XX ст.: Маніфест 17 жовтня 1905 р., Основні державні закони Російської імперії 1906 р.; правовий стан населення; виборче право; центральні та місцеві органи влади; органи самоврядування, запровадження земств на Правобережній Україні.

4.3.15. Основні зміни в праві українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій в умовах I Світової війни: мілітаризація державного апарату в українських землях у складі Російської імперії, Особливі наради, Союз міст, Земський союз, „Земгор”, воєнно-промислові комітети; Головна Українська Рада; цивільне, адміністративне, фінансове, трудове, кримінальне та кримінально-процесуальне право Росії та Австро-Угорщини воєнної доби.

 

Розділ 5. Новітня епоха

Глава 1. Зміни в праві українського народу у період відродження його державності  (лютий-листопад 1917 р.)

5.1.1. Політико-правові зміни в Україні в умовах буржуазно-демократичної          революції в Росії (лютий  – листопад 1917 р.): падіння самодержавства; створення Тимчасового уряду; органи влади і управління в Росії та Україні; Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів; виникнення Центральної Ради, її політико-правові акти; правові відносини Центральної Ради та Тимчасового уряду; Генеральний Секретаріат та його правовий статус; місцеві органи Центральної Ради.

5.1.2. Злам поліцейської системи Російської імперії під час Лютневої революції 1917 р.: органи охорони громадського порядку в Росії 1917 р; Утворення народної міліції  Тимчасового уряду; Постанова “Про заснування міліції”; виникнення робітничої міліції та Червоної гвардії; нормативне регулювання  діяльності міліції та червоної гвардії.

Глава 2. Право України в період революційно-визвольних змагань (листопад 1917 – 1920 р.)

       5.2.1. Проголошення та державно-правова розбудова Української Народної    Республіки (листопад 1917 – квітень 1918): ґенеза та еволюція органів державної влади УНР; охоронні формування УНР доби Центральної Ради (цивільна та військова міліція; Вільне козацтво: “Статут Вільного козацтва”, керівні органи, структура, компетенція); джерела права, правова думка, основні риси конституційного, цивільного, земельного, кримінального, процесуального права. Німецько-австрійський окупаційний режим.

5.2.2. Проголошення та розбудова держави і права Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.): джерела права, правова думка, основні риси конституційного, цивільного, земельного, кримінального, процесуального права; Державна варта (керівні органи, структура, компетенція Державної Варти; “Статут Української Державної варти”); армійські охоронні сотні, місцева міліція. Окупаційні військово-адміністративні та судові органи.

5.2.3. Проголошення та розбудова держави і права Радянської України           (грудень 1917- квітень 1918 р.): основні риси державного права (І та ІІ з’їзди Рад радянської України; будівництво радянських органів влади і управління; збройні сили; суд; надзвичайні органи влади і управління); джерела та основні риси цивільного, земельного, кримінального, процесуального права.

5.2.4. Відновлення та державно – правова розбудова УНР періоду Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 р.): джерела права, основні риси конституційного, цивільного, земельного, кримінального, процесуального права. Уряд УНР в екзилі та його політико-правові рішення.

5.2.5. Проголошення та розбудова держави і права Західноукраїнської Народної Республіки: джерела права, основні риси конституційного (Українська Національна Рада, Державний Секретаріат ЗУНР, Відділ УНРади), цивільного, земельного, кримінального, процесуального права. Правоохоронні органи ЗУНР: органи прокуратури; народна міліція та  державна жандармерія ЗУНР.

5.2.6. Відновлення та розбудова держави і права Української Соціалістичної Радянської Республіки (1918 – 1920 рр.): воєнний комунізм; джерела права, революційна законність та особливості праворозуміння; основні риси конституційного, цивільного, земельного, кримінального, процесуального права.

5.2.7. Охороно-репресивні органи УСРР у 1917-1920 рр.: військові революційні трибунали УСРР в період громадянської війни; утворення робітничої міліції Радянської України; створення НКВС УСРР; декрет РНК  УСРР “Про організацію міліції”; розбудова радянської міліції; “Інструкція з організації радянської робітничо-селянської міліції”; органи державної безпеки УСРР у 1917-1920 рр.

5.2.8. Регіональне „державотворення” на українських землях у період революційно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.): Донецько-Криворізька Радянська Республіка (органи державної влади; джерела та основні риси права); Крим і „кримське питання”; спроби його вирішення у ході громадянської війни; Таврійська радянська республіка та інші державні утворення; намагання встановлення кримськотатарської державності; квазідержавні утворення Махно та Врангеля.

Категорія: Метод. рек. | Додав: chilly (20.03.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 5550
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022