Неділя, 14.08.2022, 13:48
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Історія держави і права Укр » Сучасність

Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво _ Договір від 18.05.1992 (Документ)

По состоянию на 26 марта 2007 года

 Договір
між Україною і Республікою Польщею про добросусідство,
дружні відносини і співробітництво

( Договір ратифіковано Постановою ВР
N 2611-XII ( 2611-12 ) від 17.09.92 )

Дата підписання: 18.05.1992
Дата набуття чинності: 30.12.1992

Україна і Республіка Польща, які надалі іменуються Сторонами,
поважаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних
Націй, Заключного Акта Наради з безпеки і співробітництва в
Європі, Паризької Хартії для нової Європи, а також інших
документів з питань європейського співробітництва,
підтверджуючи повагу до прав людини і основних свобод,
принципів демократії і справедливості,
прагнучи зробити внесок у будівництво справедливого і мирного
європейського ладу, що спирається на загальноєвропейські норми і
механізми в галузі безпеки,
високо оцінюючи значення дружніх українсько-польських
відносин для досягнення європейської солідарності,
усвідомлюючи свою спільну відповідальність за мир, безпеку,
взаєморозуміння і співробітництво в Центральній Європі і на
європейському континенті в цілому,
будучи переконаними, що позитивні складові частини багатої
історії українсько-польських відносин сприятимуть розширенню
співробітництва між братніми народами,
враховуючи, що на території обох Сторін українці і поляки,
які проживають там з давніх часів, роблять суттєвий внесок у
розвиток культур обох народів, а також Європи в цілому,
усвідомлюючи, що із створенням незалежної української держави
і відновленням повної політичної незалежності польською державою
українсько-польські відносини вступають у якісно новий період,
висловлюючи задоволення встановленням між ними дипломатичних
відносин,
домовились про таке:

Стаття 1

Сторони зобов'язуються в нових політичних умовах розвивати
відносини в дусі дружби, співробітництва, взаємної поваги,
взаєморозуміння, довіри і добросусідства на основі міжнародного
права, в тому числі принципів суверенної рівності, незастосування
сили або погрози силою, непорушності кордонів, територіальної
цілісності, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні
справи, самовизначення народів, поваги прав людини і основних
свобод, сумлінного виконання міжнародно-правових зобов'язань.

Стаття 2

Сторони визнають непорушними існуючі і позначені на
місцевості кордони між ними і підтверджують, що не мають жодних
територіальних претензій одна до однієї і не висуватимуть таких
претензій в майбутньому .

Стаття З

1. З метою зміцнення безпеки, довіри, стабільності та
співробітництва Сторони активно співпрацюватимуть у відповідних
європейських механізмах та структурах на основі Заключного Акта
Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризької Хартії для
нової Європи, Договору про звичайні збройні сили в Європі,
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також інших
міжнародних угод з питань роззброєння.
2. Сторони співробітничатимуть в цілях безпеки і стабільності
в Європі, приділяючи особливу увагу регіональній безпеці, і з цією
метою підтримуватимуть процес роззброєння у галузі ядерної,
хімічної, інших видів зброї масового знищення та звичайних
озброєнь.
3. З метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення
в світі, особливо в Європі, Сторони відмовляються від володіння,
набуття та виробництва такої зброї.
Сторони також гарантують здійснення повного контролю над
виробництвом і зберіганням на своїх територіях матеріалів і
речовин, що служать мирним цілям, але можуть бути використані для
виробництва зброї масового знищення, і повного контролю над
експортом таких матеріалів і речовин, а також технологій, що
служать їх виробництву.

Стаття 4

1. Згідно з принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй
Сторони розв'язуватимуть спори, що можуть виникати між ними,
виключно мирними засобами і відмовляються від застосування сили
або погрози силою у взаємних відносинах.
2. Жодна із Сторін не дозволить, щоб з її території третя
держава або треті держави вчинили акт збройної агресії проти
другої Сторони.
3. У випадку, коли третя держава або треті держави вчинять
збройний напад на одну із Сторін, друга Сторона не надаватиме
ніякої військової допомоги і політичної підтримки такій державі
або таким державам протягом усього збройного конфлікту і
прагнутиме до його врегулювання згідно з принципами і процедурою
Статуту Організації Об'єднаних Націй і документами Наради з
безпеки і співробітництва в Європі.
4. Сторони проводитимуть систематичні консультації з проблем
міжнародної безпеки на всіх рівнях. Якщо одна із Сторін вважатиме,
що ситуація, яка виникла, або спір загрожує або може загрожувати
підтриманню міжнародного миру і безпеки або порушує їх, Сторони
проводитимуть негайні консультації, що стосуються способів
врегулювання спору чи покладення кінця ситуації, що виникла.
5. Сторони розвиватимуть взаємовигідне військове
співробітництво на основі окремих угод.Стаття 5

З метою зміцнення і подальшої інституціоналіэації Наради з
безпеки і співробітництва в Європі, інших загальноєвропейських
структур Сторони сприятимуть політичному, економічному,
екологічному, культурному, науковому, гуманітарному і правовому
співробітництву між ними, зокрема, створенню, розвитку і
розповсюдженню загальноєвропейських стандартів у цих галузях.

Стаття 6

1. Сторони проводитимуть консультації на різних рівнях, у
тому числі на найвищому, з метою забезпечення гармонійного
розвитку взаємних відносин, а також співробітництва з питань, що
мають багатосторонній характер і становлять інтерес для Сторін,
приділяючи при цьому особливу увагу питанням міжнародної безпеки.
2. Сторони створюватимуть сприятливі умови для широкого
розвитку міжпарламентських зв'язків.
З. Міністри закордонних справ обох Сторін зустрічатимуться не
менше одного разу на рік.
4. Сторони розвиватимуть співробітництво між відповідними
органами державної влади і управління. Залежно від потреб, вони
утворюватимуть змішані комісії на підставі відповідних
домовленостей.
5. Сторони висловлюють обопільну эацікавленість у
багатосторонньому регіональному співробітництві.

Стаття 7

1. Сторони сприятимуть взаємовигідному економічному
співробітництву, в тому числі торговому, яке б спиралося на
ринкові принципи і забезпечувало необхідні умови для такої
співпраці з урахуванням захисту інвестицій, технологій, авторських
і патентних прав, здійснюватимуть відповідне міжнародно-правове
регулювання в сфері обігу капіталів, пересування робочої сили,
товарів і послуг, а також укладатимуть відповідні угоди в галузі
економічного співробітництва.
2. Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва державних і
приватних підприємств, а також інших суб'єктів господарської
діяльності.
З. Сторони обмінюватимуться досвідом, а також надаватимуть
одна одній допомогу в процесі створення і розвитку ринкової
економіки.
4. Сторони сприятимуть розвиткові науково-технічного
співробітництва.

Стаття 8

1 . Сторони співпрацюватимуть з метою вдосконалення взаємних
і транзитних транспортних сполучень, а також пов'язаної з цим
інфраструктури в усіх видах транспорту, в тому числі
трубопровідного і ліній електропередач.
2. Сторони вживатимуть заходів з метою модернізації і
розвитку телекомунікаційних мереж.
З. Сторони сприятимуть міжнародному співробітництву в галузі
транспорту і зв'язку . Їхні відповідні органи укладатимуть окремі
угоди з цих питань, що відповідатимуть загальновизнаним
міжнародним нормам і стандартам.

Стаття 9

1. Сторони прагнутимуть до забезпечення стабільної
екологічної безпеки і значного зниження існуючого забруднення
навколишнього середовища. Вони також прагнутимуть запобігати у
відповідності з діючими міжнародними стандартами будь-яким
транскордонним забрудненням, в тому числі шляхом застосування
безпечних технологій і випуску екологічно чистої продукції,
зокрема, в районах, що прилягають до спільного кордону, а також в
басейнах рік Бугу і Сяну.
2. Сторони прагнутимуть до повної ліквідації радіаційної,
хімічної і біологічної загрози згідно з правилами Міжнародного
агентства по атомній енергії та іншими відповідними міжнародними
стандартами. Вони негайно інформуватимуть одна одну та
створюватимуть системи завчасного попередження і взаємодопомоги на
випадок виникнення або небезпеки виникнення таких загроз.
З. Сторони братимуть участь у створенні скоординованої
міжнародної стратегії охорони природного середовища, приділяючи,
зокрема, належну увагу охороні фауни і флори обох країн.
4. Відповідні органи Сторін укладатимуть окремі угоди, що
стосуються екологічної безпеки і співробітництва, які
відповідатимуть міжнародним стандартам.

Стаття 1О

1. Сторони сприятимуть встановленню і розвиткові
безпосередніх зв'язків та співробітництва між регіонами,
адміністративно-територіальними одиницями та містами України і
Республіки Польщі. Особлива увага приділятиметься прикордонному
співробітництву. Сторони співпрацюватимуть у галузі перспективного
планування розвитку прикордонних регіонів.
2. З метою реалізації цих положень буде створено міжурядову
комісію з питань міжрегіонального співробітництва.
3. Сторони збільшуватимуть кількість кордонних переходів, а
також вдосконалюватимуть прикордонний та митний контроль.

Стаття 11

1. Сторони згідно з загальновизнаними міжнародними
стандартами, що стосуються захисту національних меншин, визнають
право членів польської меншості в Україні і української - в
Республіці Польщі на індивідуальне або спільне з іншими членами
своєї меншості збереження, вираження і розвиток своєї етнічної,
культурної, мовної і релігійної самобутності без будь-якої
дискримінації і в умовах повної рівності перед законом. Сторони
вживатимуть відповідних заходів з метою реалізації цього права,
зокрема права на:
- вивчення рідної мови і навчання нею, її вільне вживання,
доступ до інформації, її розповсюдження і обмін цією мовою;
- заснування і утримання власних освітніх, культурних і
релігійних організацій і товариств;
- сповідування своєї релігії;
- вживання імен і прізвищ у звучанні, властивому рідній мові;
- встановлення і підтримання безперешкодних контактів між
собою як у межах держави проживання, так і поза її межами.
2. Сторони підтверджують, що належність до національної
меншості є справою індивідуального вибору особи і що з цього не
можуть випливати для неї жодні негативні наслідки. Кожна Сторона
захищатиме на своїй території національну меншість другої Сторони
від будь-якої діяльності , котра загрожує її самобутності, і
створюватиме умови для її зміцнення.
З. Будь-яка особа, що належить до національної меншості,
польської - в Україні і української - в Республіці Польщі,
зобов'язана, як і кожен громадянин, бути лояльною до держави свого
проживання, керуючись з законодавством цієї держави.

Стаття 12

1. Сторони вживатимуть і підтримуватимуть заходи, спрямовані
на збереження і розвиток позитивних традицій спільної спадщини, а
також подолання упереджень і негативних стереотипів у відносинах
між двома народами. З цією метою Сторони створять умови для
взаємного вільного розповсюдження об'єктивної інформації про всі
сфери їхнього громадського і культурного життя.
2. Усвідомлюючи особливе значення співробітництва у
гуманітарній сфері, Сторони сприятимуть вільним контактам між
громадянами обох держав, а також співробітництву громадських
організацій, політичних партій, наукових установ і творчих спілок.
3. Визнаючи важливу роль молодого покоління у розбудові нових
відносин між народами, Сторони сприятимуть подальшому розвиткові
дружніх зв'язків між молоддю обох країн.
4. Сторони сприятимуть розвиткові контактів у галузі спорту і
туризму.

Стаття 13

1. Спираючись на позитивні цінності багатовікової спільної
культурної спадщини України і Польщі та їх внесок до європейської
цивілізації, Сторони сприятимуть співробітництву в галузі
культури, науки і освіти, дотримуючись світових та європейських
стандартів, що визначені, зокрема, в конвенціях ЮНЕСКО, в
Європейській культурній конвенції 1953 року і документах Наради з
безпеки і співробітництва в Європі, в тому числі Краківського
симпозіуму по культурній спадщині держав - учасниць Наради з
безпеки і співробітництва в Європі.
2. З метою взаємного розповсюдження знань про національний
доробок у галузі культури, науки і освіти, а також прагнучи
пропагувати нові досягнення в цій сфері, можна із Сторін на
підставі окремих угод організовуватиме культурно-інформаційні
центри на території другої Сторони, яка надаватиме широку
підтримку їхній діяльності. Сторони також полегшуватимуть
розповсюдження преси, інших друкованих і аудіовізуальних
матеріалів одна одної і співробітничатимуть у галузі радіо,
телебачення й діяльності інформаційних агентств.
З. Сторони розширюватимуть культурний обмін у різних формах,
а також сприятимуть співробітництву між культурними установами і
організаціями, в тому числі між творчими спілками, та
безпосереднім контактам між митцями.
4. Сторони забезпечуватимуть належний правовий, матеріальний
та інший захист цінностей, пам'яток і об'єктів, пов'язаних з
культурною та історичною спадщиною другої Сторони, що знаходяться
на їхніх територіях, а також сприятимуть їх виявленню, збереженню,
відновленню цілісності, впровадженню до культурного обігу, в тому
числі забезпеченню вільного доступу до них. Окрім того, Сторони у
відповідності з загальновизнаними нормами міжнародного права,
двосторонніми угодами та іншими міжнародними стандартами
вживатимуть заходів, спрямованих на виявлення і повернення
культурних та історичних цінностей, які були втрачені, незаконно
вивезені або іншим нелегальним шляхом опинилися на території
другої Сторони.
5. З метою вирішення цих питань Уряди Сторін призначатимуть
повноважних представників, які організовуватимуть відповідну
діяльність.

Стаття 14

Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва між школами,
іншими учбовими закладами і науковими установами, в тому числі в
галузі обміну науковими працівниками, викладачами, студентами,
аспірантами і стипендіатами, а також здійсненню спільних
науково-дослідних робіт.

Стаття 15

Сторони сприятимуть співробітництву в галузі освіти, в тому
числі вивченню польської мови в Україні і української мови - в
Республіці Польщі в школах і інших учбових закладах, а також поза
іх межами.

Стаття 16

1 . Сторони розвиватимуть, інтенсифікуватимуть і
вдосконалюватимуть правові і консульські відносини, в тому числі
правову допомогу у цивільних, карних і адміністративних справах, з
урахуванням їхніх правових систем, а також двосторонніх і
багатосторонніх угод, зокрема, відповідних конвенцій, укладених в
рамках Ради Європи.
2. Сторони співробітничатимуть у боротьбі з організованою
злочинністю, тероризмом, господарською злочинністю, злочинністю,
пов'язаною з наркотиками, нелегальною торгівлею творами мистецтва,
незаконними актами, що становлять загрозу безпеці цивільних
повітряних та морських сполучень, з виробництвом і запровадженням
до обігу фальшивих платіжних засобів, контрабандою, а також з
іншими проявами злочинності . Умови цього співробітництва будуть
узгоджені окремо.

Стаття 17

1 . Сторони розвиватимуть всебічне співробітництво в галузі
охорони здоров'я і санітарної гігієни, зокрема профілактики і
боротьби з інфекційними хворобами, хворобами цивілізації та іншими
захворюваннями, викликаними умовами природного середовища. Сторони
здійснюватимуть взаємний обмін інформацією з цих питань.
2. Сторони співробітничатимуть в галузі страхування і
соціального забезпечення.

Стаття 18

1. Сторони зберігатимуть і братимуть під правовий захист, а
також утримуватимуть згідно з нормами міжнародного, в тому числі
гуманітарного, права та національними і релігійними звичаями
військові та цивільні могили, цвинтарі та місця поховань, що
знаходяться нині чи відкриються у майбутньому на їхніх територіях
і є об'єктом пам'яті і шани громадян другої Сторони.
2. Громадяни обох Сторін матимуть доступ до могил, цвинтарів
та інших місць поховань співвітчизників, що знаходяться на
території іншої Сторони.

Стаття 19

Положення цього Договору не зачіпають прав і зобов'язань, що
випливають з чинних двосторонніх та багатосторонніх договорів,
укладених кожною із Сторін з іншими державами.

Стаття 20

Цей Договір буде зареєстровано в Секретаріаті Організації
Об'єднаних Націй у відповідності з статтею 1О2 Статуту Організації
Об'єднаних Націй.

Стаття 21

1. Цей Договір підлягає ратифікації і набере чинності в день
обміну ратифікаційними документами, який відбудеться у м.Києві.
2. Цей Договір укладається строком на п'ятнадцять років.
Після закінчення цього строку дія Договору автоматично
продовжуватиметься щоразу на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна із Сторін не заявить про відмову від нього у письмовій формі
не пізніше ніж за один рік до закінчення строку його дії.

Здійснено у м. Варшаві 18 травня 1992 року в двох
примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.


За Україну За Республіку Польщу
(підпис) (підпис)


Протокол про обмін Грамотами про ратифікацію
Договору між Україною і Республікою Польща
про добросусідство, дружні відносини
і суспільство


Ми, нижчепідписані,
Міністр Закордонних Справ України Анатолій ЗЛЕНКО і Міністр
Закордонних Справ Республіки Польщі Кшиштоф СКУБIШЕВСЬКI, 30
грудня 1992 року в м.Києві здійснили обмін Грамотами про
ратифікацію Договору між Україною і Республікою Польщею про
добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного 18
травня 1992 року в м.Варшаві.
При обміні Ратифікаційними Грамотами встановлено, що вони
складені в повному порядку і в належній формі.
У відповідності з положеннями пункту I статті 21 встановлено,
що цей Договір набуває чинності з 30 грудня 1992 року.
Вчинено в м.Києві 30 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.

(підпис) (підпис)
А.ЗЛЕНКО К.СКУБIШЕВСЬКI


Категорія: Сучасність | Додав: ukrhist (07.06.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 1744
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022