Четвер, 11.08.2022, 05:19
Історія та гуманітарні дисципліни
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайтуQBN.com.ua
Головна » Статті » Історія України » Бібліографічний покажчик

Надходження 2003 рік

                                                  Історія України

190. Багалій Д.І.  Автобіографія. 50 літ на стороні української культури. - Х.: Прапор, 2002. - 192 с. - К-2 [9(С2)/Б14].

191. Белебеха І.  Україна і комунізм:: У 2-х кн. Кн. 2. Сталінізація України (1924 - 1953). - Х.: Факт, 2003. - 607 с.: іл. - К-2 [9(С2)2/Б43].

192. Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001/ Уклад. І.С.Азарх, Л.Я.Муха; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. - 161 с. - К-2 [016:9(С2)/Б59].

193. Бойко О.Д.  Історія України: Посіб./ Вид. 2-е, доп. - К.: Академія, 2002. - 656 с. - (Альма-матер). - К-2 [9(С2)/Б77].

194. Бойко О.Д.  Історія України: Посібник. - 2-е вид., доп. - К.: "Академвидав", 2003. - 656 с. - (Альма - матер). - К-2 [9(С2)/Б72].

195. Буковина. По неповторних місцях. - Чернів.: Золоті литаври, 2002. - 200 с. - Укр., англ. - К-2 [9(С2)/Б90].

196. Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. - К.: Вища школа, 2002. - 359 с. - К-2 [9(С2)(03)/В54].

197. Вінграновський М.  Чотирнадцять століть України: Короткі нариси з історії. - Укр., рум. - К.: Голов. спецаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. - 176 с. - К-2 [9(С2)/В11].

198. Галичанець М.  Москвино-великороссо-русська тюркська кипчацька ординська нація: Про життя москвинської нації: Веди краєзнавця. Кн. 2. - Т.: Мандрівець, 2003. - 336 с. - К-2 [9(С2)2/Г15].

199. Головчанська У.  Івано-Франківськ: (пам"ятки, історія)/ У.Головчанська, О.Шокалюк. - /Ін-т менеджменту та економіки. - Івано-Франків., 2002. - 94 с. - К-2 [9(С2)/Г61].

200. Грушевский М.  Иллюстрированная история Украины. - Донецьк: БАО, 2002. - 768 с. - К-2 [9(С2)/Г91].

201. Грушин Б.А.  Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания росиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. - М.: "Прогресс-Традиция", 2001. - 624 с. - К-2 [9(С)2/Г91].

202. Даниленко В.М.  Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки/ В.М.Даниленко, Г.В.Касьянов, С.В.Кульчицький. - К.: Либідь, 1991. - 344 с. - К-2 [9(С2)24/Д18].

203. Діяк І.В.  Україна-Росія: Історія та сучасність: Наук. вид. - К.: Укрполіграфсервіс, 2001. - 400 с. - К-2 [9(С2)/Д50].

204. Довбня В.  Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917-1920 років: організація та правові засади діяльності/ За наук. ред. П.П.Михайленка. - К.: Текст, 2002. - 220 с. - К-2 [9(С2)176/Д58].

205. Дужий П.  Українська справа. Вчора і сьогодні.: Зб. ст., спогадів. Т. 1. - Л.: Афіша, 2002. -

560 с. - К-2 [9(С2)/Д81].

206. Енциклопедія історії України. Абаза - Ашкеназі/ Ін-т історіі України НАН УКраїни. - К.: Наук. думка, 2001. - 127 с. - Роб. зошит. - К-2 [9(С2)(03)/Е64].

207. Енциклопедія історії України: Робочий зошит. Т. 2. Бабаї - Бялковський/ НАН України; Ін-т історії. - К.: Наукова думка, 2002. - 220 с. - К-2 [9(С2)(03)/Е61].

208. Енциклопедія історії України: Робочий зошит. Т. 3. Ваврисевич - Вячеслав/ НАН України; Ін-т історії. - К.: Наукова думка, 2002. - 200 с. - К-2 [9(С2)(03)/Е61].

209. Зеньковский А.В.  Правда о Столыпине. - М.: Аграф, 2002. - 256 с. - К-2 [9(С)17/З-56].

210. Історія України: Док. Матеріали: Посіб./ Уклад. В. Король. - К.: Академія, 2002. - 446 с. - (Альма-матер). - К-2 [9(С2)/І-90].

211. Канигін Ю.М.  Віхи священної історії: Русь-Україна. - К.: Україна, 2001. - 368 с.: іл. - К-2 [9(С2)/К19].

212. Лисичкин В.А.  Третья мировая (информационно-психологическая) война/ В.А.Лисичкин, Л.А.Шелепин. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - 448 с. - (История ХХ1 века). - К-2 [9(С)2/Л63].

213. Литвин В.М.  Тисяча років сусідства і взаємодії/ НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 132 c. - К-2 [9(C2)/Л64].

214. Литвин В.М.  Україна на межі тисячоліть (1991-2000 р.). Т. 14/ НАН України; Ін-т історії. - К.: Альтернатива, 2000. - 360 с. - (Україна крізь віки). - К-2 [9(С2)/Л64].

215. Литвин В.М.  Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.)/ НАН України; Ін-т історії. - К.: Наук. думка, 2001. - 558 с. - К-2 [9(С2)/Л64].

216. Литвин В.М.  Україна: хроніка поступу: (1991-2000). - К.: Альтернатива, 2000. - 516 с. - К-2 [9(С2)/Л64].

217. Литвин В.М.  Україна: ХХ століття. У 2-х книгах. Кн. 1/ В.М.Литвин, В.Смолій, М.Шпаковатий. - К.: Альтернатива, 2002. - 1000 с.; іл. - К-2 [9(С2)/Л64].

218. Литвин В.М.  Україна: ХХ сттоліття. У 2-х книгах. Кн. 2/ В.М.Литвин, В.Смолій, М.Шпаковатий. - К.: Альтернатива, 2002. - 880 с.; іл. - К-2 [9(С2)/Л64].

219. Мазепа І.П.  Україна в огні й бурі революції. 1917 - 1921. - Д.: "Січ", 2002. - 674 с. - К-2 [9(С2)2/М12].

220. Матвієнко В.  Українська дипломатія 1917-1921 років: на теренах постімперської Росії: Монографія. - К.: "Київ. ун-т", 2002. - 373 с. - К-2 [9(С2)2/М33].

221. Михайло Грушевський - науковець політик у контексті сучасності. - К.: Укр. Видавнича Спілка, 2002. - 399 с. - К-2 [9(С2)/Г91].

222. Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 11. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. - 291 с. - К-2 [9(С2)/М11].

223. Новітня історія України (1900 - 2000): Підруч./ А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. - К.: Вища шк., 2002. - 719 с. - К-2 [9(С2)2/Н73].

224. Обухів: Іст. нарис/ Ю. Домотенко, авт. - упоряд. - К.: Задруга, 2002. - 92 с. - К-2 [9(С2)/О-26].

225. Пап С.  Історія Закарпаття. 1. - Івано-Франків.: Нова Зоря, 2001. - 560 с. - К-2 [9(С2)/П17].

226. Пап С.  Історія Закарпаття. 2. - Івано-Франків.: Нова Зоря, 2002. - 448 с. - К-2 [9(С2)/П17].

227. Папакін Г.  Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Іст. - архівні нариси. - К.: Державний комітет архівів, 2003. - 282 с. - К-2 [9(С2)22/П17].

228. Події і особистості революційної доби: Зб./ Ред. кол.: І.Ф.Курас(голова), В.Ф.Солдатенко, О.М.Любовець та ін.; НАН України. Ін-т політичних і етнонац. досл. - К., 2003. - 267 с. - К-2 [9(С2)2/П44].

229. Полонська-Василенко Н.  Історія України: У 2-х т. Т. 1. До середини XVII століття. - 4-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2002. - 672 с. - К-2 [9(С2)/П52].

230. Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр./ Відп. ред. В.Ф.Верстюк; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. - 295 с. - К-2 [9(С2)2/П78].

231. Проблеми історії України Х1Х - початку ХХ ст. Вип. Ш/ НАН України; Ін-т історії. - К., 2001. - 320 с. - К-2 [9(С2)/П78].

232. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Вип. IV/ НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. - 256 с. - К-2 [9(С2)/П78].

233. Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. Вип. ІІ/ Ін-т історії України НАН України. - К., 2001. - 282 с. - К-2 [9(С2)/П78].

234. Реєнт О.  Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.)/ НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 340 с. - К-2 [9(С2)1/Р33].

235. Русина О.  Незнайома Кліо: Українська історія в таємницях і курйозах ХY-XYIII ст./ О.Русина, В.Горобець, Т.Чухліб. - К.: Наук. думка, 2002. - 310 c. - К-2 [9(C2)1/Р88].

236. Сарбеївські читання: Тези виступів Всеукраїнського "круглого столу"/ Голова ред. комітету В.А.Смолій. Відп. за вип. В.В.Галатенко; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. - 126 с. - К-2 [9(С2)/С20].

237. Сватко Я.  Місія Бандери. - Л.: Галицька видавнича спілка, 2002. - 64 с. - К-2 [9(С2)22/С24].

238. Семанов С.Н.  Махно. Подлинная история. - М.: Аст-пресс, 2001. - 320 с. - (Исторические расследование). - К-2 [9(С2)22/С30].

239. Симон П.  Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. - К.: Укр. Видавнича Спілка, 2001. - 91 с. - К-2 [9(С2)2/П29].

240. Смирнов В.М.  Суспільно-політичні та економічні перетворення в українському селі в період нової економічної політики. - Х.: Майдан, 2002. - 304 с. - К-2 [9(С2)23/С50].

241. Україна в Центрально-Східній Європі: (з найдавніших часів до ХVШ ст.). Вип. 2/ Відп. ред В.Смолій; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2002. - 418 с. - К-2 [9(С2)/У45].

242. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 5/ НАН України; Ін-т історії України. - К., 2001. - 220 с. - К-2 [9(С)2/У45].

243. Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив/ Упоряд. Ю.Мицик. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 296 с. - К-2 [9(С2)24/У45].

244. Яланський В.  Нестор і Галина: розповідають фотокартки. - К.: Гуляйполе, 1999. - 544 с. - К-2 [9(С2)22/Я51].

Етнографія

245. Ростовцев М.И.  Эллинство и иранство на юге России. - М.: Издательский дом "Книжная находка", 2002. - 160 с. - (Колыбель цивилизации). - К-2 [9

Категорія: Бібліографічний покажчик | Додав: chilly (27.02.2008)

Як качати з сайту


[ Повідомити про посилання, що не працює

Права на усі матеріали належать іх власникам. Матеріали преставлені лише з ознайомчєю метою. Заванташивши матеріал Ви несете повну відповідальність за його подальше використання. Якщо Ви є автором матеріалом і вважаєте, що розповсюдження матеріалу порушує Ваші авторські права, будь ласка, зв'яжіться з адміністрацією за адресою ukrhist@meta.ua


У зв`язку з закриттям сервісу megaupload.com , та арештом його засновників частина матерійалу може бути недоступна. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Подробніше

Переглядів: 2670
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Locations of visitors to this page

IP


каталог сайтівОнлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022